อัฒจันทร์ : แข่งแปรอักษร

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : แปรอักษร

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 6 ชั้น (ที่นั่งรวม 300 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
VALUE: N/A