โครงสร้างนั่งร้านลิ่มล็อค ติดตั้งนั่งร้าน : รักเหมา fest by BUILK

โครงสร้างนั่งร้านลิ่มล็อค ติดตั้งนั่งร้าน : รักเหมา fest by BUILK

งานติดตั้งบูธลิ่มล็อคแสดงสินค้า จำนวน 52 บูธ พร้อมโครงสร้างนั่งร้านญี่ปุ่น

Project Details

CLIENT: BUILK
LOCATION: แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน
VALUE: N/A