อัฒจันทร์ : กีฬาสีภายในประจำปี ซอยวัดศรีวารีน้อย

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : กีฬาสีภายใน ซอยวัดศรีวารี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวนที่นั่งรวม 200 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: กีฬาสีบริษัท
LOCATION: ซอยวัดศรีวารีน้อย
VALUE: N/A