อัฒจันทร์ : ชมละครเวที

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : ชมละครเวที

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น พร้อมชุดราวกันตก (แบบลึกพิเศษ-วางเก้าอี้ได้)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: Sathorn Gallery
VALUE: N/A