อัฒจันทร์ และเช่าเวที : งาน TU SEXY BOY ครบรอบ 4 ปี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : TU Sexy Boy ครบรอบ 4 ปี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง , Royal Paragon Hall

+ พร้อมชุดราวกันตก 3 ด้าน

Project Details

CLIENT: TU Sexy Boy
LOCATION: Royal Paragon Hall
VALUE: N/A