อัฒจันทร์ : The Next Real

งานติดตั้งอัฒจันทร์ เสวนา : NEXT TALK

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น รูปแบบตัว U สำหรับ 100 ที่นั่ง , โรงแรม แมริออท สุรวงศ์

Project Details

CLIENT: The Next Real
LOCATION: Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
VALUE: N/A